ABREVIERI

AACE = Asociaţia Americană a Endocrinologilor Clinicieni (American Association of Clinical Endocrinologists)

ACC = Colegiul American de Cardiologie (American College of Cardiology)

ACE = Colegiul American de Endocrinologie (American College of Endocrinology)

ADA = Asociaţia Americană de Diabet (American Diabetes Association)

ADN = acid dezoxiribonucleic

AGJ = alterarea glicemiei à jeun

AHA = Asociaţia Americană a Inimii (American Heart Association)

ASCVD = boală cardiovasculară aterosclerotică

BCR = boală cronică de rinichi

BCV = boală cardiovasculară

BRA = blocanţii receptorilor de angiotensină II

CKD EPI = Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration

DASH = Dietary Approaches to Stop Hypertension

DCCT = Diabetes Control and Complication Trial

DPP = Programul de prevenţie a diabetului (Diabetes Prevention Program)

DPP-4 = dipeptidilpeptidaza 4

DZ = diabet zaharat

DZG = diabet zaharat gestaţional

EASD = Asociaţia Europeană de Studiu al Diabetului (European Association for the Study of Diabetes)

EDTA = acid etilendiaminotetraacetic

ESC = Societatea Europeană de Cardiologie (European Society of Cardiology)

FDA = Food and Drug Administration

GLP-1 = glucagon like peptide 1

GAD = decarboxilaza acidului glutamic

HAPO = Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome

HDL = lipoproteine cu densitate mare (high density lipoprotein)

HIV = virusul imunodeficienţei umane

HLA = antigenul leucocitar uman

HTA = hipertensiune arterială

IAA = anticorpi anti insulinici

ICA = anticorpi anti cellule insulare

IDF = Federaţia Internaţională de Diabet (International Diabetes Federation)

IDL = lipoproteine cu densitate intermediară (intermediate density lipoprotein)

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

IMC = indice de masă corporală

ISPAD = Societatea Internaţională pentru Diabetul Pediatric şi al Adolescenţilor (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)

LADA = diabet latent autoimun al adultului (latent autoimmune diabetes of the adult)

LDL = lipoproteine cu densitate mică (low density lipoprotein)

MDRD = Modification of Diet in Renal Disease

MODY = maturity onset diabetes in the young

NGSP = Programul Naţional de Standardizare a HbA1c

OMS = Organizaţia Mondială a Sănătăţii

PCSK9 = proprotein convertază subtilisin kexina 9

RAC = raport albumină/creatinină urinară

RFG = rata de filtrare glomerulară

RGFe = rata de filtrare glomerulară estimată

SGLT2 = cotransportor 2 sodiu-glucoză

STG = scăderea toleranţei la glucoză

TTGO = test de toleranţă la glucoză orală

VLDL = lipoproteine cu densitate foarte mică (very low density lipoprotein)

UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study