Repaglinidă

Data actualizării – 2019

Informații extrase din RCP corespunzătoare moleculei

DEFINIŢIE

CRITERII DE INCLUDERE

a. În monoterapie la adulți cu diabet zaharat de tip 2 a căror hiperglicemie nu mai poate fi controlată satisfăcător prin dietă, scădere în greutate și exerciții fizice.

b. În terapie dublă, în asociere cu metformina la adulți cu diabet zaharat de tip 2, în cazul în care metformina în monoterapie nu realizează un control glicemic satisfăcător.

Doze şi mod de administrare

a. Doze
Repaglinida se administrează preprandial și doza este stabilită individual pentru a optimiza controlul glicemic.

1. Doza inițială

– în monoterapie
Doza inițială recomandată este de 0,5 mg. Dacă pacienții sunt transferați de pe un alt medicament antidiabetic oral, doza inițială recomandată este de 1 mg.

– în terapie dublă
Repaglinida poate fi administrată în asociere cu metformina în cazul în care glicemia nu mai poate fi controlată doar prin tratament cu metformină. În acest caz, se continuă administrarea dozelor de metformină și se administrează concomitent repaglinidă. Doza inițială de repaglinidă este de 0,5 mg, administrată înainte de mesele principale; stabilirea dozei este corelată cu răspunsul glicemic la fel ca în cazul monoterapiei.

2. Ajustări
Între ajustările dozei (determinate prin răspunsul glicemiei) sunt necesare intervale de una până la două săptămâni.

3. Doza de întreținere
Doza maximă recomandată pe priză este de 4 mg, administrată la mesele principale. Doza totală maximă zilnică nu trebuie să depășească 16 mg repaglinid.

b. Mod de administrare
Repaglinida trebuie administrată înainte de mesele principale (preprandial).
De obicei, dozele se administrează cu 15 minute înainte de masă, dar momentul administrării poate varia de la imediat înainte de masă până la 30 de minute înainte de masă (preprandial, înaintea celor 2, 3 sau 4 mese din zi). Pacienții care omit o masă (sau care servesc o masă în plus) trebuie instruiți să renunțe la (sau să își adauge) o doză, în funcție de masa respectivă.

Monitorizarea tratamentului

Pe lângă automonitorizarea de către pacient a glucozei din sânge și/sau urină, monitorizarea glicemiei trebuie efectuată periodic și de către medic, pentru a stabili doza minimă eficace. De asemenea, valorile de hemoglobină glicozilată sunt importante în monitorizarea răspunsului pacientului la terapie. Monitorizarea periodică este necesară pentru a determina scăderile inadecvate ale glicemiei la doza maximă recomandată (eșecul primar) și pentru a determina lipsa scăderii corespunzătoare a glicemiei după o perioada inițială de eficacitate a tratamentului (eșecul secundar).

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

a. Vârstnici (≥ 65 ani)
Nu au fost efectuate studii clinice la pacienții cu vârsta peste 75 ani.

b. Insuficiență renală
Repaglinida nu este influențată de tulburările renale. Opt procente dintr-o singură doză de repaglinidă este eliminată prin rinichi și clearance-ul total plasmatic al medicamentului este scăzut la pacienții cu insuficiență renală. Se recomandă prudență în stabilirea dozei la pacienții cu diabet zaharat și insuficiență renală, deoarece sensibilitatea lor la insulină este crescută.

c. Insuficiență hepatică
Nu au fost efectuate studii clinice la pacienții cu insuficiență hepatică.

d. Pacienți malnutriți
La pacienții malnutriți, dozele inițială și de întreținere trebuie menținute constante și este necesară stabilirea cu prudență a dozelor pentru a evita reacțiile hipoglicemice.

e. Pacienți cu dizabilități
La pacienții debilitați, dozele inițială și de întreținere trebuie menținute constante și este necesară stabilirea cu prudență a dozelor pentru a evita reacțiile hipoglicemice.

f. Copii și adolescenți
Siguranța și eficacitatea repaglinidei la copiii cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date.

g. Pierderea controlului glicemiei
Când un pacient sub tratament oral cu medicamente antidiabetice este supus unui stres cum sunt starea febrilă, traumatismul, infecția sau operația chirurgicală este posibilă pierderea controlului glicemiei. În aceste situații, se recomandă întreruperea tratamentului cu repaglinidă și administrarea pe termen scurt
de insulină.

h. Hipoglicemie
Ca și alte stimulante ale secreției de insulină, repaglinida poate induce hipoglicemie.

i. Asociere cu alte stimulante ale secreției de insulină
La mulți pacienți, efectul de scădere a glicemiei al medicamentelor antidiabetice orale scade în timp. Aceasta se poate datora progresiei gravitǎții diabetului zaharat sau diminuării răspunsului la medicament. Acest fenomen este cunoscut ca eșec secundar, pentru a se diferenția de eșecul primar, caz în care medicamentul este ineficace la un pacient la care a fost administrat pentru prima dată.
Înainte de a încadra pacientul în grupa de eșec secundar trebuie evaluate ajustarea dozei și respectarea strictă a dietei și exercițiului fizic. Repaglinida acționează prin legarea de un situs distinct de la nivelul celulelor β, având acțiune de scurtă durată. În studiile clinice nu a fost investigată utilizarea repaglinidei în cazul eșecului secundar la secretagogi ai insulinei. Nu au fost efectuate studii clinice privind investigarea asocierii cu alți secretagogi ai insulinei.

j. Asociere cu insulină protaminată neutră Hagedorn (NPH) sau tiazolidindione
Au fost efectuate studii clinice privind terapia asociată cu insulină NPH sau tiazolidindione. Totuși, raportul beneficiu-risc rămâne a fi stabilit în urma comparației cu alte terapii asociate.

k. Asociere cu metformină
Tratamentul concomitent cu metformină este asociat cu un risc crescut de hipoglicemie.

l. Sindrom coronarian acut
Utilizarea repaglinidei poate fi asociată cu o incidență crescută a sindromului coronarian acut (de exemplu infarct miocardic).

m. Utilizare concomitentă
Repaglinida trebuie utilizată cu precauție sau va fi evitată administrarea în cazul pacienților aflați sub tratament cu medicamente care influențează metabolismul repaglinidei. Dacă utilizarea concomitentă este necesară, trebuie asigurată o atentă monitorizare clinică și a valorii glicemiei.

n. Interacțiuni cu alte medicamente

1. cresc efectul hipoglicemiant

– gemfibrozil

– claritromicină

– itraconazol

– ketoconazol

– trimetoprim

– ciclosporină

– deferasirox

– clopidogrel

– alte substanțe antidiabetice

– inhibitori ai monoaminooxidazei (IMAO)

– substanțe blocante

– beta-adrenergice neselective

– inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA)

– salicilați

– AINS

– octreotid

– alcool etilic

– steroizi anabolizanți

2. scad efectul hipoglicemiant

– contraceptive orale

– rifampicină

– barbiturice

– carbamazepină

– tiazide

– corticosteroizi

– danazol

– hormoni tiroidieni

– simpatomimetice

o. Copii și adolescenți
Nu au fost efectuate studii privind interacțiunile la copii și adolescenți.

p. Fertilitate, sarcină și alăptare

1. Sarcină
Nu există studii privind administrarea repaglinidei la femeile gravide. Repaglinida trebuie evitată în timpul sarcinii.

2. Alăptare
Nu există studii la femeile care alăptează. Repaglinida nu trebuie utilizată la femeile care alăptează.

q. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje
Repaglinida nu influențează în mod direct capacitatea de a conduce vehicule sau de a utiliza utilaje dar poate cauza hipoglicemie. Pacienții trebuie sfătuiți să ia măsuri de precauție pentru a evita hipoglicemia în timpul conducerii vehiculelor sau folosirii utilajelor. Acest lucru este deosebit de important pentru pacienții la care simptomele de avertizare a hipoglicemiei sunt reduse sau lipsesc sau la pacienții care au episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste circumstanțe, recomandarea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje trebuie reconsiderată.

Contraindicaţii

a. Hipersensibilitate la substanța activă

b. Hipersensibilitate la oricare dintre excipienți

c. Diabet zaharat de tip 1, peptid C-negativ

d. Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă

e. Tulburare funcțională hepatică gravă

f. Utilizare concomitentă cu gemfibrozil

Reacţii adverse

a. Reacție anafilactică
Reacții de hipersensibilitate generalizate (de exemplu, reacție anafilactică) sau reacții imunologice, precum vasculita.

b. Vasculită
Reacții de hipersensibilitate generalizate (de exemplu, reacție anafilactică) sau reacții imunologice, precum vasculita.

c. Hipoglicemie

d. Comă hipoglicemică

e. Stare de inconștiență cauzată de hipoglicemie

f. Tulburări de refracție
Se cunoaște faptul că modificările glicemiei induc tulburări tranzitorii ale vederii, în special la începutul tratamentului. Asemenea tulburări au fost observate numai în foarte puține cazuri după inițierea tratamentului cu repaglinidă. În studiile clinice, niciuna dintre aceste situații nu a determinat întreruperea tratamentului cu repaglinidă.

g. Boli cardiovasculare

h. Dureri abdominale

i. Diaree

j. Vărsături

k. Constipație

l. Greață

m. Disfuncții hepatice
În timpul tratamentului cu repaglinidă au fost raportate cazuri izolate de creștere a valorilor enzimelor hepatice. Majoritatea cazurilor au fost moderate și tranzitorii și numai la câțiva pacienți a fost întrerupt tratamentul cu repaglinidă din cauza creșterii valorilor acestor enzime. În cazuri foarte rare au fost raportate disfuncții hepatice grave.

n. Creșterea valorilor enzimelor hepatice
În timpul tratamentului cu repaglinidă au fost raportate cazuri izolate de creștere a valorilor enzimelor hepatice. Majoritatea cazurilor au fost moderate și tranzitorii și numai la câțiva pacienți a fost întrerupt tratamentul cu repaglinidă din cauza creșterii valorilor acestor enzime. În cazuri foarte rare au fost raportate disfuncții hepatice grave.

o. Eritem
Pot să apară reacții de hipersensibilitate cutanată cum sunt eritem, prurit, erupții cutanate și urticarie. Nu există nici un motiv pentru a suspecta alergii încrucișate cu sulfonilureicele, datorită structurii chimice diferite.

o. Prurit
Pot să apară reacții de hipersensibilitate cutanată cum sunt eritem, prurit, erupții cutanate și urticarie. Nu există nici un motiv pentru a suspecta alergii încrucișate cu sulfonilureicele, datorită structurii chimice diferite.

p. Erupții cutanate
Pot să apară reacții de hipersensibilitate cutanată cum sunt eritem, prurit, erupții cutanate și urticarie. Nu există nici un motiv pentru a suspecta alergii încrucișate cu sulfonilureicele, datorită structurii chimice diferite.

q. Urticarie
Pot să apară reacții de hipersensibilitate cutanată cum sunt eritem, prurit, erupții cutanate și urticarie. Nu există nici un motiv pentru a suspecta alergii încrucișate cu sulfonilureicele, datorită structurii chimice diferite.

r. Supradozaj
Repaglinida a fost administrată cu o creștere săptămânală a dozei de 4 – 20 mg, de 4 ori pe zi, timp de 6 săptămâni. Nu au apărut probleme legate de siguranță. Deoarece, în cazurile studiate hipoglicemia a fost evitată prin creșterea aportului caloric, supradozajul relativ poate să determine un efect de scădere exagerată a glicemiei, cu apariția simptomelor de hipoglicemie (amețeli, transpirații, tremor, cefalee etc.). Când apar aceste simptome, trebuie luate măsuri adecvate de corectare a valorii mici a glicemiei (administrare pe cale orală de carbohidrați). Cazurile mai grave de hipoglicemie, cu convulsii, pierderea conștienței sau coma, trebuie tratate prin administrarea intravenoasă de glucoză.

Întreruperea tratamentului

Prescriptori

hidden