Terapia combinată

Home 9 Protocol terapeutic 9 Terapia combinată

Tratament combinat cu administrare orală sau terapie cu AR GLP-1

Dubla terapie:

În această etapă, alegerea tratamentului de asociere se va face luând în considerare dacă tratamentul anterior nu a produs efectele scontate şi anume nu s-a atins controlul glicemic, cumulul de factori de risc şi comorbiditățile, în primul rând afecțiunile cardiovasculare și boala renală cronică:

A. La pacienții CU semne sugestive de risc înalt

 • (vârsta ≥55 ani şi hipertrofie ventriculară stânsă sau stenoze coronariene, carotidiene sau ale arterelor membrelor inferioare>50%) sau
 • BCVAS (boală cardiovasculară aterosclerotica) manifestă clinic,
 • BCR (boala cronică de rinichi) şi
 • IC (insuficienţă cardiacă) au prioritate clasele/medicamentele cu efect benefic dovedit asupra riscului cardio-vascular şi cu beneficii renale dovedite.

Aceste efecte au fost demonstrate pentru inhibitorii SGLT2 şi unii agoniști ai receptorilor GLP-1.

De asemenea, inhibitorii SGLT2 sunt de preferat la pacienţii cu insuficienţă cardiacă.

La pacienţii cu boală renală cronică, inclusiv cu rata de filtrare glomerulară și/sau proteinurie, oricare dintre aceste clase este de preferat — în primul rând inhibitorii SGLT2, dacă nu există contraindicații pentru utilizarea acestora, apoi agoniștii receptorilor GLP-1, datorită efectelor dovedite de protecție la nivel renal.(table 2,3)

Fig. 4a Medicația hipoglicemiantă în tratamentul diabetului zaharat tip 2 la cei CU semne sugestive de risc înalt sau BCVAS manifestă clinic, BCR sai IC: abordare generală. Adaptat şi modificat după [2].

  Legendă:

  1. Beneficiu CV dovedit înseamnă că în informațiile de prescriere există indicație pentru reducerea evenimentelor CV
  2. Se va ţine cont de faptul că informațiile de prescriere ale iSGLT2 prezintă diferențe de la o regiune la alta și în funcție de fiecare agent în parte din punct de vedere al nivelului indicat al RFGe pentru inițierea și continuarea tratamentului
  3. Empaglifozin, canaglifozin și dapaglifozin au demonstrat ameliorarea IC şi reducerea progresiei BCR în cadrul CVOT. Pentru canaglifozin sunt disponibile date privind obiectivul principal renal din studiul CREDENCE, iar pentru Dapaglifozin date privind obiectivul principal de tip insuficiență cardiacă din studiul DAPA-HF
  4. Insulina degludec sau insulina glargin U100 a demonstrat siguranţă CV
  5. Doza redusă poate fi mai bine tolerată, deși este mai puțin studiată în privința efectelor CV
   † Relevante oricând acestea devin considerații clinice noi indiferent de medicația hipoglicemiantă de fond
  6. Se optează pentru SU de generație mai nouă în vederea reducerii riscului de hipoglicemie, glimepirid a demonstrate siguranță CV similară cu iDPP- 4
  7. Insulina degludec/glargin U300 <glargin U100/detemir< insulină NPH
  8. Semaglutid>liraglutid>dulaglutid>exenatid>lixisenatid
  9. Dacă nu există co-morbidități specifice (fără boală CV manifestă clinic, risc redus de hipoglicemie și evitarea creșterii în greutate nu este prioritară sau nu există co-morbidități corelate cu greutatea corporală)
  10. Se au în vedere costurile medicamentelor specifice ţării și regiunii.

  Actualizările raportului de consens din 2018 sunt indicate cromatic cu magenta.

  BCVAS = boală cardiovasculară aterosclerotică; FEVS = fracţie de ejecție a ventriculului Stâng; CV = cardiovascular (ă); HVS = hipertrofie ventriculară stângă; ICFEr = insuficiență Cardiacă cu fracție de ejecție redusă; RACU = raport albumină-creatinină urinare; SU = sulfoniluree; TZD = tiazolidindionă

  B. La pacienții FĂRĂ semne sugestive de risc înalt sau BCVAS (boală cardiovasculară aterosclerotică) manifestă clinic, BCR (boală cronică de rinichi) şi IC (insuficiență cardiacă),

   alte 3 sub-obiective care trebuie evaluate şi prioritizate sunt riscul de hipoglicemie, reducerea greutății corporale şi costul sau accesul la medicație şi în funcție de care trebuie să se facă alegerea medicației anti-hiperglicemiante asociată la metformin:

   La pacienţii cu risc crescut de hipoglicemie, trebuie luată în considerare asocierea cu un inhibitor SGLT2, inhibitor DPP- 4, agonist al receptorilor GLP-1 sau agonist PPAR-γ (Figura 4b).

   Fig. 4b Medicaţia hipoglicemiantă în tratamentul diabetului zaharat tip 2 la cei FARĂ semne sugestive de risc înalt sau BCVAS (boală cardiovasculară aterosclerotică) manifestă clinic, BCR (boala cronică de rinichi) şi IC (insuficienţă cardiacă) şi la care este absolut necesar să se minimizeze incidenţa hipoglicemiei: abordare generală. Adaptat şi modificat după [2].

    Legendă:

    1. Beneficiu CV dovedit înseamnă că în informațiile de prescriere există indicație pentru reducerea evenimentelor CV
    2. Se va ţine cont de faptul că informațiile de prescriere ale iSGLT2 prezintă diferențe de la o regiune la alta și în funcție de fiecare agent în parte din punct de vedere al nivelului indicat al RFGe pentru inițierea și continuarea tratamentului
    3. Empaglifozin, canaglifozin și dapaglifozin au demonstrat ameliorarea IC şi reducerea progresiei BCR în cadrul CVOT. Pentru canaglifozin sunt disponibile date privind obiectivul principal renal din studiul CREDENCE, iar pentru Dapaglifozin date privind obiectivul principal de tip insuficiență cardiacă din studiul DAPA-HF
    4. Insulina degludec sau insulina glargin U100 a demonstrat siguranţă CV
    5. Doza redusă poate fi mai bine tolerată, deși este mai puțin studiată în privința efectelor CV
     † Relevante oricând acestea devin considerații clinice noi indiferent de medicația hipoglicemiantă de fond
    6. Se optează pentru SU de generație mai nouă în vederea reducerii riscului de hipoglicemie, glimepirid a demonstrate siguranță CV similară cu iDPP- 4
    7. Insulina degludec/glargin U300 <glargin U100/detemir< insulină NPH
    8. Semaglutid>liraglutid>dulaglutid>exenatid>lixisenatid
    9. Dacă nu există co-morbidități specifice (fără boală CV manifestă clinic, risc redus de hipoglicemie și evitarea creșterii în greutate nu este prioritară sau nu există co-morbidități corelate cu greutatea corporală)
    10. Se au în vedere costurile medicamentelor specifice ţării și regiunii.

    Actualizările raportului de consens din 2018 sunt indicate cromatic cu magenta.

    BCVAS = boală cardiovasculară aterosclerotică; FEVS = fracţie de ejecție a ventriculului Stâng; CV = cardiovascular (ă); HVS = hipertrofie ventriculară stângă; ICFEr = insuficiență Cardiacă cu fracție de ejecție redusă; RACU = raport albumină-creatinină urinare; SU = sulfoniluree; TZD = tiazolidindionă

    În mod similar, agoniştii receptorilor GLP-1 și inhibitorii SGLT2 sunt de elecție la pacienții cu diabet zaharat și obezitate la care reducerea în greutate este un sub-obiectiv important (Figura 4c).

    Fig. 4c Medicaţia hipoglicemiantă în tratamentul diabetului zaharat tip 2 la cei FARĂ semne sugestive de risc înalt sau BCVAS (boală cardiovasculară aterosclerotică) manifestă clinic, BCR (boala cronică de rinichi) şi IC (insuficienţă cardiacă) şi la care este absolut necesar să se minimizeze creşterea în greutate sau să se promoveze scăderea în greutate: abordare generală. Adaptat şi modificat după [2].

     Legendă:

     1. Beneficiu CV dovedit înseamnă că în informațiile de prescriere există indicație pentru reducerea evenimentelor CV
     2. Se va ţine cont de faptul că informațiile de prescriere ale iSGLT2 prezintă diferențe de la o regiune la alta și în funcție de fiecare agent în parte din punct de vedere al nivelului indicat al RFGe pentru inițierea și continuarea tratamentului
     3. Empaglifozin, canaglifozin și dapaglifozin au demonstrat ameliorarea IC şi reducerea progresiei BCR în cadrul CVOT. Pentru canaglifozin sunt disponibile date privind obiectivul principal renal din studiul CREDENCE, iar pentru Dapaglifozin date privind obiectivul principal de tip insuficiență cardiacă din studiul DAPA-HF
     4. Insulina degludec sau insulina glargin U100 a demonstrat siguranţă CV
     5. Doza redusă poate fi mai bine tolerată, deși este mai puțin studiată în privința efectelor CV
      † Relevante oricând acestea devin considerații clinice noi indiferent de medicația hipoglicemiantă de fond
     6. Se optează pentru SU de generație mai nouă în vederea reducerii riscului de hipoglicemie, glimepirid a demonstrate siguranță CV similară cu iDPP- 4
     7. Insulina degludec/glargin U300 <glargin U100/detemir< insulină NPH
     8. Semaglutid>liraglutid>dulaglutid>exenatid>lixisenatid
     9. Dacă nu există co-morbidități specifice (fără boală CV manifestă clinic, risc redus de hipoglicemie și evitarea creșterii în greutate nu este prioritară sau nu există co-morbidități corelate cu greutatea corporală)
     10. Se au în vedere costurile medicamentelor specifice ţării și regiunii.

     Actualizările raportului de consens din 2018 sunt indicate cromatic cu magenta.

     BCVAS = boală cardiovasculară aterosclerotică; FEVS = fracţie de ejecție a ventriculului Stâng; CV = cardiovascular (ă); HVS = hipertrofie ventriculară stângă; ICFEr = insuficiență Cardiacă cu fracție de ejecție redusă; RACU = raport albumină-creatinină urinare; SU = sulfoniluree; TZD = tiazolidindionă

     Utilizarea sulfonilureei ca şi etapă de intensificare a tratamentului imediat după metformin, cu singurul argument al unui cost imediat redus, ar trebui riguros reevaluată din perspectiva riscului de hipoglicemie mai ales la vârstnici, al absenţei beneficiilor şi siguranței cardiovasculare dovedite şi al epuizării mai devreme şi mai accentuate a rezervei endogene de insulină (Figura 4d).

     Fig. 4d Medicaţia hipoglicemiantă în tratamentul diabetului zaharat tip 2 la cei FARĂ semne sugestive de risc înalt sau BCVAS (boală cardiovasculară aterosclerotică) manifestă clinic, BCR (boala cronică de rinichi) şi IC (insuficienţă cardiacă) şi la care costul este un factor major: abordare generală. Adaptat şi modificat după [2].

      Legendă:

      1. Beneficiu CV dovedit înseamnă că în informațiile de prescriere există indicație pentru reducerea evenimentelor CV
      2. Se va ţine cont de faptul că informațiile de prescriere ale iSGLT2 prezintă diferențe de la o regiune la alta și în funcție de fiecare agent în parte din punct de vedere al nivelului indicat al RFGe pentru inițierea și continuarea tratamentului
      3. Empaglifozin, canaglifozin și dapaglifozin au demonstrat ameliorarea IC şi reducerea progresiei BCR în cadrul CVOT. Pentru canaglifozin sunt disponibile date privind obiectivul principal renal din studiul CREDENCE, iar pentru Dapaglifozin date privind obiectivul principal de tip insuficiență cardiacă din studiul DAPA-HF
      4. Insulina degludec sau insulina glargin U100 a demonstrat siguranţă CV
      5. Doza redusă poate fi mai bine tolerată, deși este mai puțin studiată în privința efectelor CV
       † Relevante oricând acestea devin considerații clinice noi indiferent de medicația hipoglicemiantă de fond
      6. Se optează pentru SU de generație mai nouă în vederea reducerii riscului de hipoglicemie, glimepirid a demonstrate siguranță CV similară cu iDPP- 4
      7. Insulina degludec/glargin U300 <glargin U100/detemir< insulină NPH
      8. Semaglutid>liraglutid>dulaglutid>exenatid>lixisenatid
      9. Dacă nu există co-morbidități specifice (fără boală CV manifestă clinic, risc redus de hipoglicemie și evitarea creșterii în greutate nu este prioritară sau nu există co-morbidități corelate cu greutatea corporală)
      10. Se au în vedere costurile medicamentelor specifice ţării și regiunii.

      Actualizările raportului de consens din 2018 sunt indicate cromatic cu magenta.

      BCVAS = boală cardiovasculară aterosclerotică; FEVS = fracţie de ejecție a ventriculului Stâng; CV = cardiovascular (ă); HVS = hipertrofie ventriculară stângă; ICFEr = insuficiență Cardiacă cu fracție de ejecție redusă; RACU = raport albumină-creatinină urinare; SU = sulfoniluree; TZD = tiazolidindionă

      hidden
      GHID DE MANAGEMENT AL DIABETULUI ZAHARAT

      Diagnosticul şi clasificarea tulburărilor metabolismului glucidic

      Prevenţia diabetului zaharat tip 2

      Evaluarea pacientului cu diabet zaharat tip 2

      Managementul diabetului zaharat tip 2

      Managementul bolilor asociate

      Complicaţiile microvasculare ale diabetului zaharat

      Neuropatia diabetică

      Piciorul diabetic

      Complicaţiile acute ale diabetului zaharat

      Diabetul zaharat tip 1

      Tehnologiile noi în diabetul zaharat

      Hipoglicemia la pacienţii cu diabet zaharat

      Suportul psihologic în diabetul zaharat

      Educaţia terapeutică în diabetul zaharat

      Diabetul zaharat la vârstnici

      Diabetul zaharat şi sarcina

      Diabetul zaharat tip 1 la copil şi adolescent

      Abordarea pacientului cu diabet zaharat pe perioada spitalizării

      Alte aspect importante la pacienţii cu diabet zaharat

      Prediabetul

      Anexe

      ADA: Standard of Care 2022

      Cele mai recente standarde anuale de îngrijire ADA includ modificări ale screening-ului...