GLARGINE + LIXISENATIDUM

Data actualizării – FEBRUARIE 2022

Denumiri comerciale: Suliqua (Sanofi)

DEFINIŢIE

Combinația Insuline Glargine + Lixisenatidum este indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru a îmbunătăți controlul glicemic, ca adjuvant dietei și exercițiului fizic, adăugat la metformină administrată în asociere cu sau fără inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT-2).

CRITERII DE INCLUDERE

Combinația Insuline Glargine + Lixisenatidum în asociere cu metformină cu sau fără inhibitori ai cotransportorului de sodiu-glucoză 2 (SGLT2), pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, la adulți, pentru a îmbunătăți controlul glicemic, la pacienții necontrolați sub terapia anterioară.

Doze şi mod de administrare

a. Doze

1. Forme disponibile
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) este disponibil sub formă de două stilouri injectoare (pen-uri), care oferă diferite opțiuni de administrare. Diferențierea între concentrațiile stilourilor injectoare (pen-urilor) se bazează pe intervalul de doze al stiloului injector (pen-ului).

– Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (10 – 40)
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) 100 unități/ml + 50 micrograme/ml stilou injector (pen) preumplut eliberează doze în trepte cuprinse între 10 și 40 unități insulină glargin, în combinație cu 5 – 20 μg lixisenatidă (stiloul injector (pen-ul) Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (10 – 40).

– Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (30 – 60)
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) 100 unități/ml + 33 micrograme/ml stilou injector (pen) preumplut eliberează doze în trepte cuprinse între 30 și 60 unități insulină glargin, în combinație cu 10 – 20 μg lixisenatidă (stiloul injector (pen-ul) Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (30 – 60).

Pentru a evita erorile de medicație, medicul prescriptor trebuie să se asigure că sunt menționate în prescripție concentrația corectă și numărul corect de trepte de dozare.
Doza trebuie stabilită în mod individual, pe baza răspunsului clinic, și se ajustează treptat, în funcție de necesarul de insulină al pacientului. Doza de lixisenatidă este crescută sau scăzută odată cu doza de insulină glargin și depinde, de asemenea, de care dintre stilourile injectoare (pen-uri) se utilizează.

2. Doza inițială
Tratamentul cu insulina bazală sau cu agonistul receptorului pentru peptidul 1 asemănător glucagonului (glucagon like peptide-1 (GLP-1)) sau cu un medicament antidiabetic oral, altul decât metformina și inhibitorii SGLT-2, trebuie întrerupt înainte de inițierea administrării de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) .
Doza inițială de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) se bazează pe tratamentul antidiabetic anterior și, recomandarea de a nu depăși doza inițială recomandată pentru lixisenatidă de 10 μg:

– 10 trepte de dozare (10 unități/5 μg) – cu stiloul injector (pen-ul) Suliqua (10 – 40) – [unități insulină glargin (100 unități/ml)/μg lixisenatidă] pentru pacienți tratați anterior cu tratament antidiabetic oral (pacienți netratați cu insulină) sau cu un agonist al receptorului GLP-1.

– 20 trepte de dozare (20 unități/10 μg) – cu stiloul injector (pen-ul) Suliqua (10 – 40) – [unități insulină glargin (100 unități/ml)/μg lixisenatidă] pentru pacienți tratați anterior cu insulină glargin (100 unități/ml, dacă se utilizează o insulină bazală diferită) ≥20 și ≤ 30 unități

Dacă se utilizează o insulină bazală diferită:

* Pentru insulina bazală administrată de două ori pe zi sau pentru insulina glargin (300 unități/ml), doza totală zilnică utilizată anterior trebuie scăzută cu 20% pentru a selecta doza inițială de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum).

* Pentru orice altă insulină bazală, trebuie aplicată aceeași regulă ca în cazul insulinei glargin (100 unități/ml).

*) unități insulină glargin (100 unități/ml)/μg lixisenatidă **) Dacă se utilizează o insulină bazală diferită

Doza zilnică maximă este de 60 unități de insulină glargin și 20 μg lixisenatidă, ceea ce corespunde la 60 trepte de dozare.

3. Ajustări
Doza de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) se stabilește în conformitate cu necesarul de insulină al fiecărui pacient în parte. Se recomandă să se optimizeze controlul glicemic prin ajustarea dozei pe baza glicemiei în condiții de repaus.
Se recomandă monitorizarea atentă a glicemiei în timpul stabilirii dozei și în săptămânile ulterioare.

– Dacă pacientul începe administrarea cu stiloul injector (pen-ul) Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (10 – 40), doza poate fi ajustată până la 40 trepte de dozare cu acest stilou injector (pen).

– Pentru doze > 40 trepte de dozare/zi, ajustarea dozei trebuie continuată cu stiloul injector (pen-ul) Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (30 – 60).

– Dacă pacientul începe administrarea cu stiloul injector (pen-ul) Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) (30 – 60), doza poate fi ajustată până la 60 trepte de dozare cu acest stilou injector (pen).

– Pentru doze totale zilnice > 60 trepte de dozare/zi, nu trebuie utilizat Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum). Ajustarea dozei și a orei de administrare a Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) trebuie efectuată de către pacienți numai sub supraveghere medicală, cu monitorizare adecvată a glicemiei.

b. Mod de administrare
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) trebuie injectat o dată pe zi, în ora de dinaintea unei mese. Este preferabil ca injecția să fie efectuată în fiecare zi înainte de aceeași masă, după ce a fost aleasă cea mai convenabilă masă.

Monitorizarea tratamentului

a. Pacientul va fi monitorizat de către medicul prescriptor, în funcție de fiecare caz în parte:

1. clinic: toleranța individuală, semne și simptome de reacție alergică, evaluarea funcției renale, gastrointestinale sau alte evaluări clinico-biochimice, acolo unde situația clinică o impune;

2. paraclinic prin determinarea valorii glicemiei bazale și postprandiale în funcție de fiecare caz în parte și evaluarea HbA1c, creatinina, rata filtrării glomerulare la inițierea tratamentului, și ulterior periodic, la 6 și 12 luni.

b. Ori de câte ori se produc modificări ale schemei terapeutice, eficiența acestora trebuie probată prin determinarea glicemiei a-jeun și postprandială (acolo unde este posibil și a HbA1c).

c. Schemele terapeutice instituite vor fi menținute doar dacă demonstrează un avantaj terapeutic și sunt de folos la obținerea și menținerea echilibrului metabolic în țintele propuse). La rezultate similare (în termenii țintelor terapeutice și ai calității vieții pacientului) vor fi menținute schemele terapeutice cu un raport cost-eficiență cât mai bun.

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

a. Vârstnici (≥ 65 ani)
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) poate fi utilizat la pacienții vârstnici. Doza trebuie ajustată în mod individual, pe baza monitorizării glicemiei. La vârstnici, deteriorarea progresivă a funcției renale poate duce la scăderea constantă a necesarului de insulină. Pentru lixisenatidă, nu este necesară ajustarea dozei în funcție de vârstă. Experiența terapeutică cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) la pacienții cu vârsta = 75 ani este limitată.

b. Insuficiență renală
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu este recomandat la pacienții cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min) și cu afecțiune renală în stadiu terminal, deoarece nu există suficientă experiență terapeutică privind utilizarea lixisenatidei. Nu este necesară ajustarea dozei de lixisenatidă la pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată. La pacienții cu insuficiență renală, necesarul de insulină poate fi diminuat ca urmare a scăderii metabolizării insulinei. La pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată, care utilizează Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum), pot fi necesare monitorizarea frecventă a glicemiei și ajustarea dozei.

c. Insuficiență hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei de lixisenatidă la pacienții cu insuficiență hepatică. La pacienții cu insuficiență hepatică, necesarul de insulină poate fi diminuat, din cauza capacității diminuate de gluconeogeneză și scăderii metabolizării insulinei. La pacienții cu insuficiență hepatică, pot fi necesare monitorizarea frecventă a glicemiei și ajustarea dozei de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum).

d. Copii și adolescenți
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu prezintă utilizare relevantă la copii și adolescenți.

e. Diabet zaharat de tip 1
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu trebuie utilizat la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 sau pentru tratamentul cetoacidozei diabetice.

f. Cetoacidoză diabetică
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu trebuie utilizat la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 sau pentru tratamentul cetoacidozei diabetice.

g. Hipoglicemie
Hipoglicemia a fost reacția adversă observată, raportată cel mai frecvent în timpul tratamentului cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum). Hipoglicemia poate apărea dacă doza de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) este mai mare decât este necesar.
Factorii care cresc susceptibilitatea la hipoglicemie impun monitorizarea deosebit de atentă și pot necesita ajustarea dozei. Acești factori includ:

1. schimbare a zonei de injectare

2. îmbunătățire a sensibilității la insulină (de exemplu prin îndepărtarea factorilor de stres)

3. activitate fizică neobișnuită, crescută sau prelungită

4. afecțiuni intercurente (de exemplu vărsături, diaree)

5. omitere a unor mese

6. consum de alcool etilic

7. anumite afecțiuni endocrine decompensate (de exemplu în hipotiroidism și în insuficiența glandei hipofizare anterioare sau adrenocorticale)

8. tratament concomitent cu anumite alte medicamente– lixisenatida și/sau insulina în asociere cu o sulfoniluree pot duce la creșterea riscului de hipoglicemie. Prin urmare, Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu trebuie administrat în asociere cu o sulfoniluree.

Doza de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) trebuie stabilită în mod individual, pe baza răspunsului clinic, și se ajustează treptat, în funcție de necesarul de insulină al pacientului.

h. Pancreatită acută
Utilizarea agoniștilor receptorilor pentru peptidul-1 asemănător glucagonului (glucagon like peptide 1 GLP-1) a fost asociată cu un risc de apariție a pancreatitei acute. Au fost raportate câteva evenimente de pancreatită acută pentru lixisenatidă, cu toate că nu a fost stabilită o relație de cauzalitate. Pacienții trebuie informați despre simptomele caracteristice ale pancreatitei acute: durere abdominală severă, persistentă. În cazul în care este suspectată pancreatita, trebuie întrerupt tratamentul cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum); dacă se confirmă diagnosticul de pancreatită acută, nu trebuie reînceput tratamentul cu lixisenatidă. Este necesară prudență la pacienții cu antecedente de pancreatită.

i. Afecțiuni gastro-intestinale severe
Utilizarea agoniștilor receptorilor GLP-1 se poate asocia cu reacții adverse gastro-intestinale. Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu a fost studiat la pacienții cu afecțiuni gastro-intestinale severe, inclusiv gastropareză severă și, prin urmare, nu este recomandată utilizarea Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) la această grupă de pacienți.

j. Interacțiuni cu alte medicamente
Întârzierea golirii gastrice, determinată de lixisenatidă, poate reduce viteza de absorbție a medicamentelor administrate pe cale orală. Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) trebuie utilizat cu precauție la pacienții tratați cu medicamente administrate pe cale orală care necesită o absorbție gastro-intestinală rapidă, care necesită supraveghere clinică atentă sau au un indice terapeutic îngust. Recomandări specifice referitoare la administrarea unor astfel de medicamente sunt prezentate în Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP)

k. Deshidratare
Pacienții tratați cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) trebuie sfătuiți cu privire la riscul potențial de deshidratare, ca urmare a reacțiilor adverse gastro-intestinale și trebuie luate măsuri de precauție pentru a se evita depleția de lichide.

l. Anticorpi anti-insulină
Administrarea Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) poate determina formare de anticorpi anti-insulină glargin și/sau anti-lixisenatidă. În cazuri rare, prezența unor astfel de anticorpi poate face necesară ajustarea dozei de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum), pentru a corecta tendința la hiperglicemie sau hipoglicemie.

m. Evitarea erorilor de medicație
Pacienții trebuie instruiți să verifice întotdeauna eticheta stiloului injector (pen-ului) înainte de fiecare injecție, pentru a evita înlocuirea accidentală a unei concentrații de Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) cu cealaltă și înlocuirea din greșeală cu alte medicamente antidiabetice injectabile. Pentru a evita erorile de administrare și un potențial supradozaj, nici pacienții și nici profesioniștii din domeniul sănătății nu trebuie să utilizeze niciodată o seringă pentru a extrage medicamentul din cartușul aflat în stiloul injector (pen-ul) preumplut.

n. Grupe de pacienți neinvestigate
Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) nu a fost studiat în asociere cu inhibitori ai dipeptidil peptidazei 4 (DPP-4), medicamente sulfonilureice, glinide și pioglitazonă.

Contraindicaţii

a. Hipersensibilitate la substanţa activă

b. Hipersensibilitate la oricare dintre excipienţi

Reacţii adverse

a. Hipoglicemie
Reacțiile adverse raportate cel mai frecvent în timpul tratamentului cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) au fost hipoglicemia și reacțiile adverse gastro – intestinale.

b. Greață
Reacțiile adverse gastro-intestinale (greață, vărsături și diaree) au fost reacțiile adverse raportate frecvent în timpul perioadei de tratament. Reacțiile adverse gastro-intestinale au fost predominant ușoare și tranzitorii.

c. Vărsături
Reacțiile adverse gastro-intestinale (greață, vărsături și diaree) au fost reacțiile adverse raportate frecvent în timpul perioadei de tratament. Reacțiile adverse gastro-intestinale au fost predominant ușoare și tranzitorii.

d. Diaree
Reacțiile adverse gastro-intestinale (greață, vărsături și diaree) au fost reacțiile adverse raportate frecvent în timpul perioadei de tratament. Reacțiile adverse gastro-intestinale au fost predominant ușoare și tranzitorii.

e. Urticarie
Reacții alergice (urticarie) posibil asociate cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) au fost raportate la 0,3% din pacienți.

f. Reacție anafilactică
În timpul utilizării după punerea pe piață a insulinei glargin și a lixisenatidei, au fost raportate cazuri de reacții alergice generalizate, inclusiv reacție anafilactică și angioedem.

g. Angioedem
În timpul utilizării după punerea pe piață a insulinei glargin și a lixisenatidei, au fost raportate cazuri de reacții alergice generalizate, inclusiv reacție anafilactică și angioedem.

h. Anticorpi anti-insulină
Administrarea Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) poate determina formarea de anticorpi împotriva insulinei glargin și/sau a lixisenatidei. După 30 săptămâni de tratament cu Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum) în două studii clinice de fază 3, incidența formării de anticorpi anti-insulină glargin a fost de 21,0% și 26,2%. La aproximativ 93% din pacienți, anticorpii anti-insulină glargin au prezentat reactivitate încrucișată la insulina umană. Incidența formării de anticorpi anti-lixisenatidă a fost de aproximativ 43%. Nici statusul anticorpilor anti-insulină glargin, nici al anticorpilor anti-lixisenatidă nu au avut un impact relevant clinic asupra siguranței sau eficacității.

i. Eritem la locul de injectare
Anumiți pacienți (1,7%) care urmează terapie care conține insulină, inclusiv Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum), au prezentat eritem, edem local și prurit la locul injectării. Pentru informații detaliate cu privire la reacțiile adverse, interacțiuni cu alte medicamente, proprietăți farmacologice este obligatoriu a se studia Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) produsului Combinații (Insuline glargine + Lixisenatidum).

j. Edem la locul de injectare
Anumiți pacienți (1,7%) care urmează terapie care conține insulină, inclusiv Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum), au prezentat eritem, edem local și prurit la locul injectării. Pentru informații detaliate cu privire la reacțiile adverse, interacțiuni cu alte medicamente, proprietăți farmacologice este obligatoriu a se studia Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) produsului Combinații (Insuline glargine + Lixisenatidum).

k. Prurit la locul de injectare
Anumiți pacienți (1,7%) care urmează terapie care conține insulină, inclusiv Combinații (Insuline Glargine + Lixisenatidum), au prezentat eritem, edem local și prurit la locul injectării. Pentru informații detaliate cu privire la reacțiile adverse, interacțiuni cu alte medicamente, proprietăți farmacologice este obligatoriu a se studia Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) produsului Combinații (Insuline glargine + Lixisenatidum).

Întreruperea tratamentului

Decizia de întrerupere temporară sau definitivă a tratamentului va fi luată în funcție de indicații și contraindicații de către specialistul diabetolog, la fiecare caz în parte.

Prescriptori

Inițierea, continuarea și monitorizarea se face de către medicii diabetologi sau de către medicii cu competență/atestat în diabet conform prevederilor legale în vigoare. Prescripția medicală trebuie să menționeze intervalul de doze și concentrația stiloului injector (pen-ului) preumplut combinații (insuline glargine + lixisenatidum), precum și numărul de trepte de dozare care trebuie administrate.

hidden